Muskeltryck – effekt vs. återhämtning

Kommer ni ihåg styrkebälten: de breda bältena runt magen som troddes ha en stödjande funktion vid tunga lyft?

För mer än 20 år sedan fastslog forskarna att de inte fungerade som de hittills trott: nämligen att muskelfunktionen med styrkebältets hjälp fortsatte och gjorde att muskeln fick mera effekt. Istället visade det sig att onödig muskulatur stängs av när hjärnan upptäcker att det finns tillräckligt med kroppstryck. Hjärnan lär sig helt enkelt att göra rörelsen utan att använda magmusklerna optimalt om styrkebälte används under en lång tid. Det gör att andra kroppsdelar efter hand blir stelare och att kroppens kapacitet stagnerar.

Artikeln visar att modern forskning har starka belägg för att tryck gör att trötta och utarbetade muskler lättare kan tömma sig på de slaggprodukter som bildas (och som det tar tid för kroppen att transportera bort från muskelsystemet). Men den visar också att tryck inte har någon betydelse i faktisk träning och tävling. Däremot kan användning av tryck och tryckförband förmodligen vara ett sätt att hjälpa muskler till återhämtning.

På Westninefitness arbetar vi med återhämtning av muskelkapacitet på ett annat sätt: Genom att vi lär hjärnan att sekventiellt aktivera muskler i rörelse kan olika adaptioner (negativa begränsningar) korrigeras och kroppens muskelstyrning bli tydligare.