Snabb lindring vid diagnos tennisarmbåge?

Denna artikel belyser de problem som en allmänläkare står inför när en patient söker hjälp för smärta, t.ex. för s.k. tennisarmbåge. I dessa fall försöker sjukvården oftast bara att dämpa symptom (smärtan) istället för att se och åtgärda orsaken bakom den. Detta beror delvis på att sjukvårdens kunskap ofta är begränsad om hur mekanismen fungerar bakom det som orsakar smärta. (Denna forskning bedrivs nämligen inte inom de traditionella medicinska universiteten och fakulteterna utan inom de vetenskapliga delar som bedriver grundläggande humanbiologisk forskning.) Men att dämpa smärta, t.ex. genom att ge en kortisonspruta, hjälper nästan aldrig i långa loppet (precis som artikeln påpekar). Att tillföra steroider är en tillfällig nödlösning – aldrig en permanent.

Det finns omfattande forskning som visar att det kan vara bättre om skadan istället får läka ut själv tills smärtan försvinner. Det ger hjärnan möjlighet att träna upp ett nytt sätt att hitta kopplingarna mellan armens delar, så att de fungerar bättre. Det går även att påverka förloppet genom riktad träning med en kunnig PT, eftersom rätt riktad träning underlättar kroppens förmåga till självläkning.