Mät effekt av din träning

Idag finns det en uppsjö av prylar som utger sig för att mäta olika aspekter av dig i samband med din träning, t.ex. din hjärtfrekvens för att fastslå din kondition. Det gemensamma för dessa prylar är att de baserar mätningarna på en algoritm som bygger på att det går att jämföra olika människors kondition och att detta är relevant.

De träningsarmband och mätprylar som finns ute på marknaden idag baseras på gammal kunskap om vår fysiologi från den första forskargenerationen. Dessa forskare kom fram till att hjärtfrekvens kunde mätas enligt en formel: 220 minus kronologisk ålder. Men redan i slutet av 1990-talet framkom, vid bl.a. konditionsmätningar i Stockholm, att teorin förmodligen var fel. Detta beroende av att ju mer vältränad du är, ju mer flyttas denna gräns uppåt – på grund av att maxpulsen påverkas av träning.

För att få korrekta värden som ger dig information om dig och din träning behöver mätningen göras individuellt d.v.s. du behöver mäta dig mot dig själv, inte mot ett tänkt medelvärde. Om du vill mäta din effektutveckling, så bör du istället använda Borg-skalan (RPE-skalan, Rating of Perceived Exertion): https://sv.wikipedia.org/wiki/Borgskalan. Det är en subjektiv och individuell skattningsskala för upplevd fysisk ansträngning som konstruerades av professor Gunnar Borg på 1960-talet. Den visar att, oavsett hur vältränade eller otränade människor är, så överensstämmer deras pulsfrekvens förbluffande väl vid samma upplevelse av ansträngning. Det vill säga, om du upplever att en fysisk aktivitet är ansträngande, så ligger din puls på ca 140 slag/minut (RPM).

Så kasta inte ut pengar i onödan på träningsarmband och andra mätprylar! Lär dig att skatta dig själv enligt Borg-skalan, mät i tid hur länge det tog innan du uppnådde detta och se hur du utvecklas i din träning!