Funktionell träning

cropped-hopprep_tre_detalj.jpg
Funktionell träning – så att vi vet vad vi tränar när vi tränar som vi tränar. Foto: K. Smith.

Funktionell träning har funnits som begrepp i Sverige i knappt ett tiotal år. Dess rötter går tillbaka till 1970-talet när dåtidens ledande vetenskapsmän insåg att människans muskler och rörelser inte enbart kunde förklaras med begrepp som ledvinkel och viktplacering. Idén om biomekanik föddes.

Biomekanik och Newton
Anledningen till att forskningen kom att kallas för biomekanik var för att begrepp ifrån den newtonska mekaniken användes för att förklara det som skedde i kroppen (biologin) vid rörelse och arbete. Men det visade sig vara mycket enklare att beskriva rörelse än arbete, eftersom muskeln då behövde beskrivas och förklaras. Under 1980-talet så verkade biomekaniken erbjuda ett bra sätt att beskriva människas rörelsekapacitet. Mätmetoder utvecklades och alltmer förfinade metoder gav oväntade svar. Men så kom den stora vetenskapliga insikten; det är vid rörelse som muskler egentligen arbetar. Detta kom att formuleras i den funktionella träningen som uttrycks i fyra principer som kallas ”the 4 pillars of movement”.

Neurovetenskap och hjärnans biologi
Det var dock inte slut med detta. Samtidigt som träningsvärlden började ta till sig biomekaniken, så kom forskningen till ännu ett vägskäl där den newtonska mekaniken inte kunde förklara det som såg ut att ske. Det verkade finnas olika typer av tid i de olika kroppssystemen. (Kroppen reagerar till exempel med att dra undan handen från en het platta fortare än det sensoriska systemet hinner aktiveras i hjärnan.) Tiden var därmed kommen för neurovetenskapen att göra entré och visa på hjärnans biologi och dess betydelse för människan.

Och här står vi idag – med en ständigt växande kunskapsmassa av fakta om människan, men med en ganska obearbetad bild av människan och den teori som kan förklara vad vi gör när vi gör som vi gör.

Funktionell träning enligt W9
För oss på Westninefitness kom den biomekaniska insikten att ändra perspektivet på vad som tränas vid olika övningar. Men den innebar också att vi insåg att det var väsentligt att göra rätt för att få det resultat som önskas. Så ifrån biomekaniken har vi både fått grundläggande analysverktyg och insikten om att muskler inte alltid arbetar maximalt – du måste alltid se till att din muskulära förmåga fungerar maximalt.

En helt annan aspekt och konsekvens av detta blev att vi kom att arbeta mycket mera atletiskt med våra kunder. Det är viktigt för oss att få våra kunder att känna, memorera och agera så att deras kroppar kommunicerar med muskler i arbete och rörelse.