Företagsuppdrag

cropped-box_sparr.jpg
Vi har 20 års erfarenhet av företagsanpassad träning i olika former. Foto: K. Smith.

Företagshälsovård har traditionellt sett handlat om subventionerad sjukvård samt hälsotester och riktade kurser mot rökning, missbruk och övervikt. De stigande ohälsotalen och företagens tilltagande kostnader för sjukdom och missade intäkter gör att intresse och insatser tilltagit för olika hälsoåtgärder. Men hälsa är ett begrepp som är svårt att definiera och därmed att mäta och värdera.

Rätt använt är fysisk ansträngning ett verktyg för att lösa en rad av vår tids stora problemställningar på våra arbetsplatser. De moderna kraven på den anställde har aldrig varit mera omfattande och krävande än de är idag. Och det nästan oavsett vilket arbete som ska utföras. Men den biologiska världen, som prestationsförmågan baserar sig på, är inte gjord för kontinuerligt långsiktigt, uthålligt arbete. Så trots att vi aldrig haft det bättre, slås många idag ut från arbetslivet eller lever med en känsla av att inte duga och räcka till.

I takt med att vi blivit rikare har också arbetet för de flesta blivit mindre tungt rent fysiskt. Men arbetet för vår hjärna har blivit tyngre, intensivare och mycket svårare att hantera. Bra träning gör att den vuxne individen lär sig hur man kan få hjärnan att slappna av.
Vi anser att funktionellt företagshälsoarbete tar avstamp i företagets verksamhet och dess anställdas vardag. Vi har under 20 års tid arbetat med företagsanpassad träning, frisk- och hälsovård i nära samarbete med flera stora svenska företag.

Chefs- och ledarträning
Omgivning, situation och tid är viktiga ingredienser för att denna typ av träning ska fungera. Den vanligaste formen av träning för chefer och ledare är den traditionella presterande träningen. För de flesta så är det dock inte prestationsproblemet som är det svåra utan att finna en träning som hjälper till att reducera konsekvenserna av att behöva prestera hela tiden.
Fysisk träning innebär en möjlighet för dig som ledare att inse hur det känns när stressen bryts. En mera balanserad tillvaro karakteriseras av fokus på den egna förmågan att sätta gränser och för de flesta, ett större behov av vila. Vår uppgift som tränare är att se individen bakom chefen, att klämma på bilden av chefen och ta fram människan bakom denna bild.

Gruppträning
Vi erbjuder träning av er personal i grupp på arbetsplatsen eller hos oss i våra lokaler. Förutom pass i Pilates och Yoga erbjuder vi olika typer av gruppträning för konditions- och funktionsinriktad träning enligt önskemål.

Post-rehab
Den tredje träningstypen vi erbjuder är det som vi kallar för Post-rehab. Vi tar hand om tiden efter sjukgymnastiken, då den friska perioden tar vid. Många har svårt att komma tillbaka till känslan av att vara frisk och stannar i en cykel av längre eller kortare perioder av sjukskrivning. I dag är vi få som långsiktigt kan behandla musarm, frozen shoulder, restless legs och andra hindrande muskeltillstånd. Vi på Westninefitness uppnår bra resultat med vår träningsfilosofi på dessa olika muskelproblem.

Föreläsningar och workshops
Vi erbjuder även föreläsningar och workshops i kost, hälsa och träning.
Välkommen att kontakta oss för ett personligt upplägg!