Mer sömn, färre förkylningar?

När jag började arbeta som PT var jag inriktad på att träning borde bedrivas utomhus. Detta för att människan som biologisk varelse utvecklats genom ett liv med mycket fysiskt arbete utomhus. Jag hade lärt mig att immunsystemet stärktes av utomhusarbete och att ett starkt immunförsvar skyddar mot alla möjliga former av sjukdom och ohälsa. Den bärande tanken var att fysiskt arbete utomhus ger bättre fungerande immunsystem. Kunskapen som jag då saknade var det som jag idag ser som det väsentligaste: kopplingen mellan fysisk aktivitet och återhämtning samt dess påverkan på immunförsvaret.

När jag fann yogans träningsvärld såg jag att den betonade helt andra strukturer för hälsa och ett långt, friskt liv än vad jag hade lärt mig.
I yogan är förmågan att stänga av hjärnan från tankar och brus central för att kroppen ska kunna uppnå avslappning och återhämtning. Detta visade på att det finns en alternativ väg för ett långt, friskt liv.
Det blev så uppenbart att återhämtning var mycket mer än bara sömn. Och att återhämtning var ett centralt begrepp i vår förståelse av hälsa.

Den senaste tiden har flera forskningsartiklar påvisat immunsystemets betydelse för att våra celler ska få en normal livsmiljö. Om systemet av någon anledning försämras, hotas vår kropp av olika former av sjukdomstillstånd, alltifrån förkylning till cancer. Vi vet, som det påpekas i denna artikel, att immunsystemets funktion påverkas av sömn. Hittills har dock forskningen främst inriktat sig på kopplingen mellan sömn och allvarliga sjukdomar som diabetes och hjärtkärlsjukdomar. Att förkylningssjukdomar också påverkas av sömnstörningar är ett mindre utforskat område.

Men i denna forskningsstudie har även denna koppling börjat uppmärksammas. Så vill du minska risken att bli förkyld – var rädd om din sömn och träna på avslappning och återhämtning!