Pilates

cropped-boll_fot.jpg
Pilates-övning med hjälp av balansboll. Foto: K. Smith.

Pilates är namnet på den träningsteknik som ursprungligen utvecklades av tysken Joseph Pilates. Som barn led han av svår astma, rakitis och reumatisk feber, men genom egen träning lyckades han stärka sin kropp och förbättra sin hälsa. Pilates ansåg att vår moderna livsstil, dålig hållning och ineffektiv andning var roten till dålig hälsa. Han utarbetade därför en serie övningar och träningstekniker som kombinerar styrketräning, stretchning, yoga och andningsteknik för att åtgärda detta.

Pilates, USA och dansen
I mitten av 1920-talet startade Joseph en träningsstudio i New York tillsammans med sin fru Clara. Deras arbete fick snart en stark koppling till dans- och underhållningsvärlden genom kontakter med danslegender som bl.a. Martha Graham och Georg Balanchine. De var båda starka förespråkare för det kroppsliga komplement som pilates-träningen innebar för dansare, framförallt andningstekniken som ger uthållighet under en lång föreställning.

Pilates enligt W9
På Westninefitness tillämpar vi en modern pilates-träning med en nära koppling till den fysiska yogan. Där yogan handlar om att skapa en helhet mellan kroppens alla delar, sysslar pilates med att organisera kroppens muskler, så att de klarar långvarigt fysiskt arbete. Vi tränar koordination av andning till främst magens muskler. En sekventiell träning där vi tränar kroppens arbetskapacitet i en speciell ordning utan att tappa kontrollen över magmusklerna.

Fem grundprinciper
Träningen utvecklas efter fem grundprinciper: principen om andning samt fyra principer om hur hållningen i överkroppen ska ske under utförande av olika övningar. Vi jobbar med att huvudet ska kommunicera med kroppen, inte bara genom att hitta rätt muskler utan även genom att styra aktiveringen av musklerna i tid och i rörelse. Denna kvalitet i pilates gör den till en grundläggande träningsprincip för muskelkorrigering och muskelfunktionalitet.

Andning och teknik
I all vår träning jobbar vi enligt Joseph Pilates grundtankar om lateral andningsrörelse, d.v.s. andning i bröstkorgen och ut i sidorna (inte med magen eller ytlig bröstandning). Han förespråkade även att övningar skulle göras med sträckt rak rygg, medan vår träning är anpassad till en mer moderniserad form (utvecklat av Stott-pilates) där vi jobbar i en böjd, men sträckt rygg med bibehållen svank.