Personlig träning

cropped-hantlar_bak.jpg
Vår personliga träning innebär du gör enkla övningar för att hitta dina muskler och stärka dessa under överinseende av en av våra PT-tränare. Foto: K. Smith.

Varför tränar du? Svaret varierar naturligtvis beroende på vem du frågar. Men orsaken till vad som styr din träning och vad du tränar grundar sig för det mesta på ett beslut om att ta ansvar för sin fysik och sitt utseende. Men idag finns även en annan grund för beslutet om att träna och det är insikten om att vår hälsa påverkas av hur vi hanterar och belastar våra kroppar.

Träning vs. hälsa
Hur definierar vi hälsa? Diskussionen om vad som är hälsa och hur vi ska hantera begreppet som sådant är oklar och otydlig. Och ändå framstår hälsa som en viktig komponent i mångas liv. Utan hälsa, ingen verklig livskvalitet. Det som skapar hälsa hos varje individ har väldigt olika orsaker. För de flesta är en bra hälsa det viktigaste i livet och någonting som människor upplever inte kan köpas för pengar!

De som sysslar med frågan vetenskapligt är dock överens om att
• Den enskilt viktigaste åtgärden för att hålla sig frisk och ha en bra hälsa är att träna.
• Många av våra folksjukdomar initieras och förvärras av felaktig kost och brist på fysisk aktivitet. (Begreppet folksjukdomar är i sig missvisande, då majoriteten av de tillstånd som idag kallas för folksjukdomar egentligen tillhör områden som är biologiska och inte medicinska.)

Kroppens komplexitet
Redan tidigt i vårt letande efter en egen metodik förstod vi på Westninefitness att träna för sin hälsa var något annat än att träna för att skaffa sig prestationsförmåga. Men vad innebar det? Vi blev tvungna att fundera ut vad det var som gjorde att det blev så stora variationer i människor. Varför fungerade en träning för någon, men inte för en annan? Varför fick vissa människor stora muskler av träning medan andra bara blev stela? Varför kunde vissa springa och andra inte? Varför blev träning viktigt för vissa, men inte alls självklar för andra? Borde inte alla människor ha samma biologi och biologiska funktion i sig?

Efter mycket arbete och stor möda har vi idag en träningsmodell som på många sätt ger svar på de flesta av dessa frågor. Som alla bra modeller besvarar den tidigare frågor medan den väcker andra. Och som alla bra modeller är de nya frågorna färre än de frågor som besvarats.

Prestation och ambition
Vår träning bygger på att våra kunder inser att de behöver träna och att de behöver ändra sig på något sätt. (Människan är byggd för att anpassa sig till ändrade krav, vilket vi t.ex. kan se genom att människan klarar av att leva i princip överallt på vår jord). Vi måste möta upp våra kunders ambitioner med kunskap och övningar som gör det möjligt att få resultat för alla typer av människor och kroppar. Det finns inget i en människokropp som inte kan tränas. Men det är inte all träning som leder till det resultat som den enskilde vill.

Det kommer många till oss som har olika former av smärttillstånd och konsekvenser av olyckor som vården och andra inte kunnat hantera. Men det kräver ofta en stor insats för att smärtan ska ge sig och det är inte alla som klarar av den praktik som krävs.

Vår metodik
Vi utgår alltid ifrån insikten att det inte är självklart att muskler fungerar på rätt sätt. Det krävs ett individuellt sätt att hitta in i en muskelkontroll som leder till alla de positiva aspekter som vi vill att livet ska ha. Både på kort och lång sikt. Vad innebär det för dig som kund? Du kommer att få göra besynnerliga övningar som kommer att kräva ditt yttersta. Du kommer att bli trött och utmattad utan att göra något. Som det verkar. Du kommer snabbt att inse att balansbollen är din bästa vän och att alla andra redskap bara är underhållning, medan du försöker få hjärnan att samarbeta med din kropp. För att träna din kropps fysiska funktioner använder vi enkla redskap och ditt eget kroppsmotstånd utifrån dig och din dagsform. Vi lägger stor vikt vid att träna avslappning och återhämtning för utan riktig återhämtning blir det inga framsteg.

Vi hjälper dig att få en kropp som är balanserad, stark, uthållig och snygg. Träning som förändrar!