Yoga

cropped-mattor_staende_ovan.jpg
Vår fysiska yoga har rötter i Indien, men i USA har den vidareutvecklats och anpassats till väst. Foto: K. Smith.

Yoga är utan tvekan den äldsta och största träningstraditionen i världen. Yogan, uppfunnen och utvecklad för tusentals år sedan, är den träningsform som kräver mest av sin utövare.

Fysiska övningar och andning
Ordet yoga kan översättas på flera sätt, men det som är mest begripligt på svenska är blandning. Kroppens alla delar ska i princip vara med i alla positioner och andningen ska ha en viss karaktär som gör att den bestämmer hur ansträngningen påverkar koordinationen. Den utmaning som detta utgör för hjärnans kapacitet, att via signaler kontrollera kroppen, ska inte underskattas. Den traditionella vägen till yogaeffekt kräver att du utövar yoga hela tiden. I den fysiska yogan, oavsett om det är Iyengar, Ashtanga eller Viniyoga i Desikachars anda, tränar du sex dagar i veckan och sätter av den tid som behövs för att andningen ska bli sinnenas medvetna kontrollör. En sådan tidsödande träning leder till en mer eller mindre munkliknande livsstil.

Anpassning till väst
Den moderna yogans historia är till stor del en berättelse om den fusion som uppstod då yogan kom till USA under de första årtiondena på 1900-talet. Trots att den yoga som utövas på många håll i världen idag främst har hämtat sin inspiration ifrån mötet mellan USA och Indien, så har ändå inte den klassiska, munkskapande karaktären försvunnit helt. Ur den process som skedde i USA under sent 1900-tal föddes de flesta av de uttryck och träningstekniker inom yoga som idag återfinns och drivs idag även i Sverige.

Yoga enligt W9
Vi på Westninefitness är i grunden yogainfluerade, men vi har tagit det medvetna beslutet att frångå den indiska traditionen och vara västerlänningar som lever i nutid. För oss fungerar yogan som inspiratör och utmanare – ett komplement till vår övriga träning. Vår yoga är inspirerade av den Ashtangayoga-träning som Patthabi Yois representerade. Men vi arbetar inte i hans struktur, så vi kallar det inte för Ashtanga. Vad vi försöker göra är att utveckla en yogisk träningsstil som leder fram till insikten om andningens betydelse, men utan att du behöver sätta av hela ditt liv för detta.